IV Kongres Rodzin Diecezji Legnickiej

maj – czerwiec 2017

Hasło: Radość miłości w małżeństwie i rodzinie

 

Tematyka Kongresu to towarzyszenie narzeczonym i małżeństwom, w połączeniu z 25-leciem diecezji legnickiej, 20-leciem wizyty apostolskiej św. Jana Pawła II w diecezji legnickiej, 100-leciem Objawień Fatimskich.

„Rodzina sercem cywilizacji miłości” - konferencja

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej i Duszpasterstwo Rodzin w dniu 18 marca zapraszają wszystkich, którym droga jest pamięć o pielgrzymce św. Jana Pawła II do Legnicy i nauczanie papieskie na temat małżeństwa i rodziny na debatę dotyczącą percepcji myśli św. Jana Pawła II o tworzeniu i przekazywaniu kultury jako służby na rzecz osoby, rodziny i kraju w dzisiejszej praktyce społecznej.

Czytaj więcej...

Radość miłości w małżeństwie i rodzinie

"Radość miłości w małżeństwie i rodzinie" - to hasło IV Kongresu Rodzin, jaki odbędzie się w naszej diecezji w przyszłym roku. Do tego święta wszystkich małżeństw i rodzin przygotowujemy się już teraz, min. poprzez cykl konferencji poświęconych różnym aspektom życia rodzinnego i małżeńskiego. W sobotę 26 listopada w Lubinie odbyła się kolejna konferencja, na której swoim świadectwem podzieliły się trzy pary małżeńskie.

Czytaj więcej...

Konferencja w Bolesławcu

16 września w Bolesławcu odbyła się konferencja pod hasłem: Wychowanie naśladowaniem miłosiernej miłości Boga, z okazji VI Tygodnia Wychowania oraz pierwsza w cyklu spotkań przygotowujących do przyszłorocznego IV Kongresu Rodzin Diecezji Legnickiej. Patronowali jej Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski oraz Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman.

W tematykę konferencji, organizowanej przez gminę miejską Bolesławiec, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej i Duszpasterstwo Rodzin pod kierownictwem ks. dr. Bogusława Wolańskiego, wprowadził uczestników ks. bp Marek Mendyk, mówiąc o przesłaniu VI Tygodnia Wy-chowania w Jubileuszowym Roku 1050. rocznicy Chrztu Polski. Wskazał jego cele: promocję dzieła wychowania, ukazanie personalistycznej koncepcji wychowania oraz wartości w procesie wychowawczym, zapewnienie solidnej formacji nie tylko intelektualnej i kulturowej, ale też duchowej i chrześcijańskiej. Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zwracał uwagę na potrzebę kształtowania społecznej świadomości i postawy odpowiedzialności za wy-chowanie oraz formowania sumień, a także o zadbanie o ożywienie współpracy środo-wisk wychowawczych: rodziny – szkoły – parafii.

Czytaj więcej...

b026.jpgb829.jpgb864.jpgb275.jpgb128.jpgb865.jpgb042.jpgb094.jpgb132.jpgb065.jpgb851.jpgb021.jpgb101.jpgb814.jpgb201.jpgb721.jpgb836.jpgb739.jpgb239.jpgb715.jpgb007.jpgb134.jpgb680.jpgb051.jpgb867.jpgb073.jpgb045.jpgb043.jpgb783.jpgb849.jpgb730.jpgb884.jpgb686.jpgb792.jpgb712.jpgb775.jpgb699.jpgb226.jpgb001.jpgb818.jpgb153.jpgb053.jpgb756.jpgb743.jpgb118.jpgb820.jpgb018.jpgb199.jpgb693.jpgb770.jpgb000.jpgb225.jpgb211.jpgb767.jpgb764.jpgb734.jpgb020.jpgb881.jpgb750.jpgb263.jpgb063.jpgb111.jpgb011.jpgb753.jpgb259.jpgb003.jpgb803.jpgb269.jpgb044.jpgb725.jpgb681.jpgb870.jpgb789.jpgb141.jpgb886.jpgb847.jpgb112.jpgb746.jpgb718.jpg